periyodik kontrol

Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol Haberler

Çalışma alanlarında kullanılmakta olan bütün araç ve malzemelerden kaynaklanabilecek vinç periyodik kontrol, gebze periyodik kontrol istemedeğimiz olayları engellemek ,ileride kaynaklanacak daha büyük zararlardan kaçabilmek ve kullanılan araç aksesuarların daha uzun ömürlü kullanmak ,düzgün bir çalışma alanında çalıştırılıp çalıştırılmayacağını belirleyebilmek adına düzenli aralıkta yapılan kontrol ve test aşamalarıdır.

Forklift Periyodik Kontrol


forklift periyodi kontrol nedir
forklift periyodik kontrol
forklift periyodik kontrol düzenlemesi

periyodik Kontrol ve Ölçümleri İş Sahalarında Kullanılmakta olan kaldırma ekipmanları ile basınçlı ekipmanlar emnietli ve işeri yönünden kurallara uygun bir şekilde çalıştığının tespiti için kanuni mevzuat tarafından öngürlen periyod ve kontrol sistemlerine uygun olarak uzman personel tarafından yapılan iş yeri kontrol ve denetim projeleri olarak adlandırılır.


Gebze'de Periyodik Kontrolkazan periyodik kontrol
Basınçlı Kaplar Çalışma alanlarının vazgeçemediği araçlardır . Fakat uygun bir şekilde kullanılmadığında çok tehlikeli kanak haline getirilebilir . Bu sebeble basınçlı kapların kalite standartlarına uygun üretilmesi , doğru bir şekilde yerleştrilmesi , uzman kişilerce kontrol edilmesi, ölçüm cihazlarının ve güenlik sistemlerinin çalışır durumda olması çalışma alanlarındaki iş güvenliği açısından önem taşır;Periyodik Kontrol
kazan periyodik kontrolOrtam Ölçümleri Periyodik Kontrol


forklift periyodi kontrol nedir
forklift periyodik kontrol
forklift periyodik kontrol düzenlemesi

Topraklama Devreleri ,direnci düşük olan iletkenden yapılması gerekmete ve kullanılacak olan cihazın izolesinde doğabilecek büyük kaçaklardan ( Kısa devre ) iletecek özellikte veya devrede ,ihtiyac duyulduğu takdirde kullanılan cihazı devre dışı çıkartabilecek ,kullanışı uygun olan bir devreden çıkarma tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı konuma uygun bir şekilde konulacaktır.periyodik kontrol
Vinç Periyodik Kontrol
Kompresör - Hava Tankı Test ve Periyodik KontrolKullanılan kompresörlerin daha emniyetli bir şekilde çalışmalarını sağlamak için , kompresörlerin yerinde montajından sonra ve çalıştırılmadan önce makinanın üzerinde yapılacak değişiklik ve ağır onarımlarından sonra, yılda 1 kez periyodik kontrol ve testleri gerekli eğitimleri ,uzman bilir kişiler tarafından almış teknik elemanlar tarafından yapılacak ve rapor sonuçları defterine işlenecektir.


Kompresörlerin yapılan basınç deneyi her basamağında , test aşamasında müsade edilen azami basınç 1.5 katı ile yapılacaktır.

hava tankı periyodik kontrol
Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontroliletme periyodik kontrol

Kaldırma ve İletme ekipmanları tasdik edilen malzemenin en az 1,5 katını , dinamik testte ise 1,1 katını , daha etkili ve tedbirli bir şekilde yükü kaldıracak ve güvenli bir şekilde askıda tutabilecek güçte ve mukavemeti dayanıklı olan kullanma sürsi 1 yılı geçmemiş sürelerle kontrol edilmesi gerekmektedir .


Periyodik Kontrol uzmanlık belgesine sahip ve belirtilen kriterlere uygun görülen ekipmanlar tarafından mühendisler aracılığıyla yapılmaktadır ...